Sofia Bankeström

Jag arbetar förutom med smycken också med att utforska olika material i större skala. Ibland följer de med tillbaka till smyckevärlden. Det är en spännande utmaning att göra sköra material bärbara och att arbeta fram lösningar för att sammanfoga material och former från ett helt annat format. Jag är väldigt intresserad av detaljer och omsorgen […]