Sofia Bankeström

Jag arbetar förutom med smycken också med att utforska olika material i större skala. Ibland följer de med tillbaka till smyckevärlden. Det är en spännande utmaning att göra sköra material bärbara och att arbeta fram lösningar för att sammanfoga material och former från ett helt annat format. Jag är väldigt intresserad av detaljer och omsorgen om dem finns alltid med.

In addition to jewellery, I also work with exploring different materials on a larger scale. Sometimes they are incorporated into the jewellery world. It is an exciting challenge to make fragile materials portable and to develop solutions to join materials and forms from a completely different format. I am very interested in details and the care for them is always present.

Ich arbeite über den Schmuck hinaus auch mit dem Erforschen unterschiedlicher Materialien in größerer Skala. Manchmal folgen diese Materialien mit zurück in die Welt des Schmucks. Es ist eine spannende Herausforderung, zerbrechliche Materialien tragbar zu machen und Lösungen für das Zusammenfügen von Materialien und Formen eines ganz anderen Formats zu finden. Ich bin sehr an Details interessiert und die Fürsorge für sie ist ständig anwesend. 

Kontakt

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.