iPOPUP

Tilda Dalunde

Wearer’s keepers

Jag är intresserad av hur repetition och uppmärksamhet över tid upphöjer och definierar det vi fokuserar på och gör det viktigt och verkligt. Hur berättelser uppstår i relation till objekt, först genom skaparens och sen genom betraktarens uppmärksamhet, eftersom vi – som meningsskapande varelser – inte kan låta bli att lägga ihop delar till helheter.

Genom en slags meditation av upprepad förflyttning bygger jag om världen. Jag placerar varje pärla med pincett – plockar upp, vinklar om och placerar. Plockar upp, vinklar om och placerar.

Vernissage
Lördag 7 maj kl 12-16

Utställningsperiod
7 maj– 28 maj 2022

Mer info
Hemsida: www.tildadalunde.se
Instagram: @minnesbeta

 

Digna Nelson

Intuitivt/Intuitive

Snirklande kronblad, lövets ådror, kurvor av en himlakropp. Mjuk lera från jorden så smidig i mina händer bränns till sten. Styvsint och skör.

The swirl of a petal, the veins of a leaf, the curves of a celestial body. Soft clay from the earth so pliable in my hands fires to stone. Obstinate and fragile.

Vernissage
Lördag 9 april kl 12-16

Utställningsperiod
9 april – 30 april 2022

Hedvig Hammarberg

Befintligheter

I den här utställningen har olika typer av fasader varit den huvudsakliga inspira­ tionskällan. Material och ytor med olika färg och textur, inte sällan komponerat slumpmässigt allt eftersom tiden går, behoven förändras. De väcker min nyfi­ kenhet. Jag försöker avbilda dessa ytor och någonstans i transformationen gör jag dem till mina. Jag tänker mig att fasader utåt kan tyckas likartade men att de rymmer personliga drag, märken av liv och hur de blivit till.

Titeln Befintligheter anspelar på ett sorts nyktert bekräftande av tingen som omger oss. Det kan handla om det jag observerar när jag är på väg. Det jag passerar förbi och kanske normalt inte reflekterar så mycket över. Det kan handla om det jag skapar med mina händer, som inte fanns innan men som jag väljer att låta finnas.

Hedvig Hammarberg har varit verksam keramiker i drygt tio år. Hon har en master i keramikkonst från HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk. Hennes arbeten finner sin näring i det urbana och spänner från skulpturala till funktionella objekt. Leran ringlas och pressas i gipsformar. Ytorna lämnas nästan alltid råa och oglaserade men inte sällan begjutna med infärgad lera. Ofta blir hennes keramiska objekt delar som trivs ihop och tillsammans bildar en större helhet. Hedvig är baserad i Göteborg och har sin ateljé i Sockerbruket nära älven och Röda Sten.

Vernissage
Lördag 12 mars kl 12-16

Utställningsperiod
12 mars – 2 april 2022

Mer info
Instagram: @hedvighammarberg

Anna Eggert

Vad jag finner på stranden

Jag har gjort en serie glasobjekt gjutna i återvunnet fönster och flaskglas. Jag kallar serien ”Vad jag finner på stranden”. Utgångspunkten är allt skräp som hamnar på våra stränder i form av konstiga prylar, men också de små och stora livsformer som finns nära stranden men också djupt nere i de ännu outforskade havsdjupen. Naturen och engagemanget för miljön har jag burit med mig sen 60-talet. Att söka fånga komplexiteten i livets bräcklighet och samtidiga styrka är centralt i mitt arbete.

Jag ugnsgjuter mitt glas i förlorad form. Jag använder olika sorters glas bl a återvunnet fönsterglas. Det senare blir vid den höga gjuttemperaturen opakt och grönvitt och påminner då om is eller marmor.

Jag kombinerar ibland glaset med andra material som järn och betong.

Vernissage
Lördag 12 februari kl 12-16

Utställningsperiod
12 februari – 5 mars 2022

Mer info
www.annaeggert.se

HDK-Valand

Prolog

”Våra år på HDK-Valands kandidatutbildning i keramikkonst närmar sig sitt slut. Välkommen till en utställning om starka känslor och minnen, vidunderlig kroppslig intimitet, kulisser, sten, is och skimrande flärd. Utställningen visar åtta konstnärskap som har leran, vänskapen och framtiden gemensamt.”

Axel Danhard
Erica Gabrielsson
Isa Eriksson
Klara Lord
Malin Uhlén
Maria Widegren
Matilda Cederqvist
Vilma Fredriksson

Varmt välkomna!

Vernissage
Lördag 15 januari kl 12-16

Utställningsperiod
15 januari – 5 februari 2022

RÖTT

Curerat av Annette Quiding-Ekenberg

iPOPUPhörnan bjuder vi på bara RÖTT curerat av Annette Quiding-Ekenberg

Vernissage
Lördag 27 november kl 12-16

Utställningsperiod
27 november – 23 december 2021

Katarina Norrby

Subjektiva aspekter av verklighet

Jag ser mina keramiska arbeten som abstrakta och schematiska personer eller varelser. För mig är dom individer i sin egen rätt och samtidigt subjektiva aspekter av en mångfaldig och rik verklighet.

Jag skär ofta hål i mina föremål för att öppna dom för varandra och för världen runt omkring. Ibland kan hålen likna ögon, öron eller en mun. Jag är intresserad av hur vi kan relatera till dom och hur dom kan relatera till varandra.

Det finns så många olika människor som behöver kunna leva på jorden, så många djur och växter som ingår i ekosystem som vi alla är beroende av.

Jag skulle vilja uppvärdera det subjektiva mötet som ett sätt att förändra och bygga en framtid. Att förhålla sig till subjektiva aspekter kräver någonting annat än att förhålla sig till objektiva aspekter. De kan lätt uppfattas som ett samelsurium och man behöver något sätt att förhålla sig för att skapa sammanhang och mening och någon slags förståelse för det man möter. Jag tror man kan träna sig på det tex genom att studera konst. Jag tänker att vi på ett samhällsplan ofta är bättre på att förhålla oss till de objektiva aspekterna men det är genom våra subjektiva aspekter som vi lever och möter varandra. De objektiva aspekterna, det mätbara, är såklart nödvändiga men de ligger i någon mening utanför oss själva och berättar om en verklighet där vi själva inte nödvändigtvis ingår. Vi kan aldrig möta världen och varandra på ett objektivt sätt.

Mitt material är porslinslera som jag blandar med papper, kavlar och bygger med. I mitt arbete fortsätter jag att lägga till aspekter av subjektivitet till en mångfaldig och rik verklighet. Nu har jag börjat arbeta med glasyrer.

Vernissage
Lördag 30 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
30 oktober – 20 november 2021

Masterstudenter, HDK-Valand

Master the Matter - Tactile streams between textile and clay

Masterstudenterna Anna Hulth, Amanda Krantz, Marilen Rauch och Angelica Strandberg från Konsthantverk på HDK-Valand visar verk i upptakten (sista året på utbildningen). 

Materialet bär berättelsen; det är mediet, kärnan, mitten av allt som flyter. Ämnet binder fladdrande tankar, konkretiserar abstraktionen. Men just när man börjar fatta något öppnar sig nya okända marker. Kan man verkligen bemästra ”the matter”, är materialiteten pålitlig? 

Missa inte!
Masterstudenterna bjuder in till ett artist talk på Lerverk lördagen den 16:e oktober kl 16.00 då de kommer att berätta om sina konstnärskap och sin utställning. Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta på mailtokontakt@lerverk.se

Vernissage
Lördag 2 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
2 oktober – 23 oktober 2022

Anna-Maria Saar

Wearable Things

I will not buy new garments for two years.

Vernissage
Lördag 4 september kl 12-16

Utställningsperiod
4 september – 25 september 2021

Anna Ulin-Rosenqvist

Sommarvibbar - keramikkonst

Sommarvibbar, som den här utställningen heter, ingår i mitt ständiga Tema om att gestalta det vi inte kan se, men känna, såsom känslor, tankar och sådant som är för litet eller för stort för våra ögon.

Leran är min utgångspunkt när jag skapar. Jag Älskar Färg och har genom åren utvecklat mina färdigheter med leror, lerfärger och glasyrer.

Jag arbetar intuitivt men har ofta en känsla för vad jag vill uttrycka när jag börjar ett projekt. Det blir sällan helt som jag trodde. Jag låter byggandet med leran, målandet med lerfärg och glasyr och sedan bränningarna med sina infall, ha sina delar i skapandet av det jag gör.

När jag öppnar min ugn vill jag gärna ha någon överraskning så att det blir som en aldrig sinande inspirationskälla. Då lär jag mig något nytt varje gång jag bränt.

Jag ser mitt skapande som ett tredimensionellt måleri där formen och färgen är i ständig dialog med varandra.

Jag tänker och skapar gärna i stora drag och därför är konstnärliga gestaltningar och installationer /utställningar mina favoritsätt att visa min konst på.

Vernissage
Lördag 7 augusti kl 12-16

Utställningsperiod
7 augusti – 28 augusti 2021

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.