iGALLERI

Karin Esbjörnsson

Variationer

Med en enda stämpel verkar möjligheterna oändliga. Min stämpel har formen av en liksidig triangel och med den gör jag avtryck i leran. Bruksföremål med enkla former har fungerat som en yta för att utforska stämpeln. Genom att upprepa, med eller utan mellanrum, skapar jag riktningar och mönster. De tomma ytorna, mellanrummen, blir lika viktiga som de stämplade och föremålets form påverkar resultatet. Två likadana former blir unika när jag varierar dekoren. Cylindern i sin enkelhet blir intressant då du ser olika mönster beroende på från vilket håll du betraktar den. Trots att jag bara använder en enda stämpel känns kombinationerna oändliga, nya mönster dyker fortfarande upp. Projektet innehåller både unika objekt och serier. Jag arbetar i olika stengodsleror där glasyren får framhäva mönstret. 

Vernissage
Lördag 1 Juni kl 12-16

Utställningsperiod
1 – 24 Juni 2024

Instagram
ceramic_art_karin

Anna-Linda Gabriel

I Need You - Låt henne ta över

Ett performativt verk i glas ”I Need You” som påbörjas runt om  i Göteborg den 1 Maj och installeras 3/5 kl.17.30-18.30 i utställningen ”Låt henne ta över” på Lerverk.

”Vad händer när HON tar över och visar väg? Delar med sig och ber om din tid och tillit. Vem är HON för dig?
Utställningen 𝘓𝘢̊𝘵 𝘩𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘵𝘢 𝘰̈𝘷𝘦𝘳, handlar om att hitta HENNE. Hon, min innersta röst som gör att vi kan lära känna varandra.
Jag har skulpterat, blåst och gjutit den varma glasmassan till texturer och former med rötter från vilda, ursprungliga platser och tillstånd. I rummet möter du glas från den idévärld som ger mig näring.”

Anna-Linda Gabriel

Vernissage, artist talk och installation av kollaborativt verk

Fredag 3/5 kl 17.30-18.30

 

Vernissage
Fredag 3 Maj kl 17.30

Utställningsperiod
3 – 25 Maj 2024

Instagram
annalindagabrielstudio

Märta Mattsson

Creatures need other Creatures

”Frågan om vad som kom först – hönan eller ägget – kan ses som en reflektion över det sammanflätade mönstret av en kreativ process. En idé uppstår inte ur tomma intet, något måste tända kreativiteten. Att samarbeta med andra konstnärer och även att utforska nya material ger bränsle till min egen kreativitet, och precis som den komplexa dansen mellan alla varelser som samexisterar på vår planet, förlitar sig även mitt sinne på stimuli och andra för att kunna inspireras. Så, frågan om vad som kom först – hönan eller ägget – är inte en gåta som ska lösas, utan tjänar som en påminnelse om den vackra komplexiteten i en kreativ process, där gränserna mellan skapare och musa suddas ut. I min utställning ”Varelser behöver andra varelser” bjuder jag in dig att utforska mig som konstnär, ett ensamt bi, men också mig som ett bi i en del av en större kupa.”

Märta Mattsson 2024

Vernissage
Lördag 6 apr kl 12-16

Utställningsperiod
6 apr – 27 apr 2024

Instagram
martamattsson_jewellery

Ditte Johansson

Genom vatten

”Jag gillar att blanda ihop saker. Precis så som det kan kännas när jag befinner mig stående på en gata och tänker samtidigt som jag tar in omgivningen med alla mina sinnen.(…) Till Utställningen på Lerverk har jag fortsatt mitt arbete med tankar om Gräns men fokuserat på vatten. Titeln på utställningen har jag därför kallat ”genom vatten”.

I min verksamhet rör jag mig i fältet mellan hantverk och konst där idé, teknik och materialitetsamverkar. Jag blandar textilt arbete med laborerande inom glasområdet och numer tar rörlig bildallt större plats i mina installationer. Dessa kan liknas vid rumsliga collage.

Min experimenterandearbetsmetod är mitt sätt att utröna och spegla den föränderliga, flyktiga tid som präglar vårt nu.Jag kommer att visa verk av glas, projektion genom glas samt verk som är en hybrid av textil och glassamt korsstygnsbroderier.Pixelbilder–förlagor är stillbilder från mina videoloopar som jag digitalt pixelerat och sedan tillverkat”analoga” pixlar av. Det har varit ett färgexperiment där jag använt glaspulver som jag mixat på olikasätt för att få till rätt färg, nyans för varje pixel.Projektion genom glas–projektion som riktas mot transparent glas som reflekterar de rörligabilderna vidare ut i rummet.Textilt glas–ett verk som är gjord av en egenutvecklad teknik. Jag använder glasull med textilatekniker, i detta fall stickning som jagsedan bränner i glasugn. Allt förutom glasmassan i ullen brännsbort.Broderier–foton som jag digitalt gjort om till korsstygnsbroderierJa som ni märker gillar jag att blanda ihop saker”

Mvh

Ditte Johansson

Vernissage
Lördag 9 mar kl 12-16

Utställningsperiod
9 mar – 30 mar 2024

Gunilla Grahn

Hud som silver

Hud som silver – När hud och silver skrynklar sig blir båda vackra!

I min utställning vill jag förmedla smyckets kroppsnära och imaginära känsla. Jag söker efter smyckekontakt. Klickar det så…

I kombination och relation till bilder, texter och mindre installationer skapas berättelser om längtan, förändring, lekfullhet och närhet. Jag vill väcka er nyfikenhet att upptäcka smyckets magiska, mystiska och mångsidiga spektra. Jag vill ge uttryck för olika perspektiv på jaget. Det är spännande med smycken som kan återspegla både vårt inre och yttre. Ofta leker jag med tanken om jag var ett smycke vad skulle jag vara eller vad skulle kunna hända då? Jag vill att mina smycken hittar hem till sin bärare, släpper in solljuset och bildar skuggor på kroppen.

Ska vi stämma träff och rent av slå följe genom livet smycket och du!

/Gunilla Grahn

Vernissage
Lördag 10 feb kl 12-16

Utställningsperiod
10 feb – 2 mar 2024

Instagram
@gunillagrahn_jewelleryInstagram

Keramikkonst från HDK-Valand

Skapandet av kropp och materia och dess tillhörande rum

Vi är alla skapade.

Vi är alla skapare.

Vi är alla skapta av samma materia.

Människor skapar människor, sig själva och andra och tillsammans skapar vi rum.

I denna utställning har vi på kandidatprogrammet i keramikkonst från HDK-Valand undersökt skapandet av kropp och materia och dess tillhörande rum.

Utställare: Ebba Lundell, Hanna Sundbom, Nina Maegaard, Ida Scheel Ingemann, Lina Tivemark och Tyra Myran Rhedin 

Vernissage
Lördag 13 jan kl 12-16

Utställningsperiod
13 jan – 3 feb 2024

Tänd ett ljus för…

en utställning av Medlemmar och Gäster

Keramik, Glas, Smycke, Textil mm

som en motvikt till allt det mörka vi upplever runt om i världen, vill vi skapa ett rum av ljus.

Visa var vi kan finna energi.

Vernissage
Lördag 25 november kl 12-16

Utställningsperiod
25 nov – Jul 2023

Charlotta Eidenskog

In Between

Mellan skymning och gryning uppstår ett mellanrum. Mellan ljus och mörker, dröm och verklighet, mellan olika tillstånd. Där öppnas möjligheter – att se, uppfatta och reflektera över det som inte alltid är inom räckhåll. 

 

Charlotta Eidenskog arbetar främst med keramisk skulptur, ofta i relation till en rumslighet. I den konstnärliga processen utgår hon från materialet och ser leran som ett byggmaterial och ett redskap för kommunikation. Hon laddar sina verk med det som upptar hennes medvetande, som en bearbetning och reflektion.

 

Charlotta Eidenskog är bosatt i Göteborg och har en masterexamen från HDK/Valand där hon även undervisar i perioder. Parallellt med hennes konstnärliga praktik arbetar hon även som projektledare och curator med fokus på materialbasserad konst och konsthantverk.

Vernissage
Lördag 30 september kl 12-16

Utställningsperiod
30 sep – 21 okt 2023

Mer info
Instagram: charlottaeidenskog
www.charlottaeidenskog.com

Hannah Jervelind & Charlotte Ewing

Forest Deleted, Förlåt Forever

är en konstnärlig sorgeprocess och uppgörelse med den egna ilskan, uppgivenheten och skulden över det destruktiva förhållandet människa–natur.

Prydnadsbock. Nära hotad.

Knärot. Sårbar.

Raggtaggsvamp. Starkt hotad.

Den stora artdöden rasar i skogen, med en polariserad klimatdebatt och påtaglig framtidsångest som följd. Där andra sätter sitt hopp till grön teknologi, fastnar vi i skuldkänslor och maktlöshet. Hur ska vi kunna leva med oss själva? Den amerikanska teoretikern Donna J. Haraway uppmanar oss att stå kvar i friktionen — staying with the trouble. Att sörja de som gått förlorade och de som står näst på tur.  

Genom taktila, tuftade skulpturer vill vi ge skogens bortgångna individer en plats i det mänskliga medvetandet. Men den fysiska handlingen att tufta är också en del av sorgearbetet — att göra något praktiskt med händerna, att förankra sin egen kropp i rummet.


Charlotte Ewing (f.1986) och Hannah Jervelind (f.1988) har arbetat ihop sedan 2015 och tillsammans format en konstnärlig praktik som bottnar i textila material och metoder. De är utbildade vid HDK-Valand i Göteborg och Steneby med en MFA i konsthantverk våren 2023.

Instagram @studiomurkla

Vernissage
Lördag 30 september kl 12-16

Utställningsperiod
30 sep – 21 okt 2023

Marc Dagorn

Dialog med lera och saker omkring mig...

Vernissage
Lördag 2 september kl 12-16

Utställningsperiod
2 sep – 23 sep 2023

Lerverks sommarutställning 2023

I trädgården

En prunkande, livgivande sommarutställning medunikt konsthantverk i glas, keramik, textil, skulptur och smycken.

Trädgården är en rikedom, ett rum ute för både lust och fägring, arbete och vila, konst och natur. Trädgården är en tillflykt för våra drömmar och kan ses som en önskan om att återskapa Paradiset. Vi längtar dit under den kalla årstiden och söker oss dit för både sinnesro, fest och inspiration.

Varmt välkommen in att botanisera bland våra trädgårdsverk!

Vernissage
Lördag 8 juli kl 12-16

Utställningsperiod
8 juli – 26 aug 2023

Serena Holm

Fusion

Mitt skapande hittar oftast sitt uttryck i smyckeform. Jag använder mig av olika material men metall utgör nästan alltid huvudelementet. Arbetet involverar traditionella guldsmedstekniker såsom också nyare tillverkningsprocesser och modern teknik.

Oftast är slutresultatet av mina undersökningar föreställande bilder och tredimensionella objekt som berättar om en iakttagelse, en upplevelse, verklig eller imaginär.

Människans tillvaro och agerande är det som intresserar mig mest. 

Naturen och framförallt havet är återkommande inspirationskällor. 

På Lerverk visar jag tre av mina senaste projekt. 

Varmt välkommen!

Vernissage
Lördag 10 juni kl 12-16

Utställningsperiod
10 juni – 1 juli 2023

Smycken & Poesi

En samlingsutställning kuraterad av Lena Lindahl

En samlingsutställning kuraterad av Lena Lindahl med smyckekonstnärer från Lerverk och Formagruppen, Malmö i en undersökning av relationen mellan konstformerna:

Catarina Hjälmén, Lena Lindahl, Ebba Huberyc, Åsa Halldin, Helle Rasmussen-Theliander, Birgitta Klingenstierna, Åsa Erwall Simpson, Anna Sandberg, Lena Birgitsdotter, Liselotte Klingener, Sofia Bankeström, Chiara Pignotti

Vernissage
Lördag 13 maj kl 12-16

Utställningsperiod
13 maj – 3 juni 2023

Masayoshi Oya

Japandi

Det var ett stort kliv för Masayoshi Oya  att fytta från Tokyo och de södra delarna av landet där han studerade keramik – till Capellagården på Öland och sedan HDK i Göteborg. Men han bestämde sig för att stanna kvar och  etablerade sin keramikverkstad i en gammal bagerilokal på Lundbygatan.

Titeln för utställningen ”Japandi” symboliserar hans keramik och stil. Hans keramiska verk är en kombination av ”Japanese/日本”och ”Scandi” med utgångspunkten att förena det bästa från båda traditionerna.

Vad blir resultatet när japansk estetik med ”wabi sabi”-tradition möter den svenska estetiken och dess traditioner? Hans skapande skulle kunna liknas med när stafettpinnen lämnas över i en stafettävling. Ni kommer att se utvecklingen på hans verk, hur hans resa och skapande har förändrats med tiden. Vissa verk har fått större inflytande av det japanska, andra av det svenska. Ibland kan det vara något mitt i mellan, där han hittat sätt att låta det blandas i ett eget uttryck.

Möt den mer lekfulla mönstringen eller se hans brukskeramik och keramiska konst som är karakteristisk för hans egna formspråk på utställningen!

Vernissage
Lördag 15 april kl 12-16

Utställningsperiod
15 april – 6 maj 2023

Mer info
Artist talk med Masayoshi den 20 april kl 18:30.

Isabelle Hällsjö

TRÅDBURET

Allting börjar med tråden. Med tillit till den utforskande processen bygger jag tredimensionella textila former och strukturer. Tråden och stickorna är mina främsta verktyg och uttrycksmedel. Mitt sätt att skulptera. Mitt språk.

Materialen är i huvudsak metall i olika dimensioner och lin som jag förbehandlar på olika sätt. Formaten varierar från kroppsnära till rumsliga objekt, gärna i samspel.

Det abstrakta formspråket färgas av berättelserna jag bär med mig – om havet och kvinnorna, hantverket och tiden. Jag undersöker kontrasterna, den oregelbundna regelbundenheten, det på samma gång starka och sköra.

Foto: AnnaReet Gillblad

Vernissage
Lördag 11 mars kl 12-16

Utställningsperiod
11 mars – 8 april 2023

Mer info
Mail: isa@isabellehallsjo.se

Castello Hansen & Ulrika Swärd

Castello och Ulrika är två internationellt erkända smyckekonstnärer som LERVERK valt att bjuda in till en gemensam utställning i vårt iGALLERI. 

 

”Om man närmar sig ett smycke på samma sätt som man närmar sig ett stycke poesi är det kanske inte helt vid sidan av för det finns en del gemensamma nämnare. Båda har en inbyggd hyper-narrativ kapacitet, är metikulöst skapade och är i en ytlig betraktning små i sin utsträckning och volym. Den diminutiva framtoningen är enbart en invitation till ett större inre; ord, material och form pekar in i ett större sammanhang semantiskt, historiskt och kulturellt. Man kan säga att smycken och poesi representerar ett ”short cut” till ett djupare sätt att kommunicera, sedan upphör likheten – för smycket är inget annat. ”

/Castello Hansen

 

”Mitt grepp om det dekorativa kan kanske bäst beskrivas som stående med ett ben i nuet, med ögat och sinnenas omedelbara sensation, och ett i smyckehistorien och sentimentens/minnenas landskap. Det som vid första ögonkastet ser oskyldigt tilltalande dekorerat ut bär på lager av kultur, självupplevda men aldrig privata. Man kan säga att mina verk spänner mellan nu och då som en mental dubbelexponering där två världar går in och ut i varandra. ”

/Ulrika Swärd

Vernissage
Lördag 11 februari kl 12-16

Utställningsperiod
11 februari – 4 mars 2023

Alla känner tomten

Medlemmarnas julutställning 2022

Vernissage
Lördag 26 november kl 12-16

Utställningsperiod
26 november – 23 december 2022

Alice Noodapera Ramel

Ask

Alices material är lera – Loves material är trä. Ett fint samtal uppstod kring ordet Ask.
Ask som i trädslag, ask som i behållare, aska som ämne i glasyr.

Utställningen undersöker möten och rumslig symbios, där materiella egenskaper lekfullt
ställs mot varandra i syfte att lyfta fram den andre och skapa en smakfull presentation.

Love Hultén är med i utställningen som podiebyggare och med snickeri.

Vernissage
Lördag 29 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
29 oktober – 19 november 2022

Gertie Larsson

Engobe - 22

Mitt arbetsmaterial är lergodslera (högbränt) som dekoreras med engobe (vit pulverlera uppslammad med vatten och infärgad med oxider eller färgkroppar) som sedan glaseras med en transparent glasyr.

Jag har valt att bränna godset i hög temperatur för att åstadkomma ett större djup i färgerna samt ett mer hållbart gods.

Jag ser mig som en vandrare där mina stunder i naturen och vid havet ger mig den stillhet och inspiration som aldrig upphör att överraska mig. Nyfikenheten erbjuder hela tiden nya infallsvinklar i mitt skapande, där bejakandet av det strama – men också det romantiska – i färg, form och dekor är ständigt närvarande.

Vernissage
Lördag 1 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
1 oktober – 22 oktober 2022

Vidar Koksvik & Kari Håkonsen

Juxtaposed
/ˌdʒʌkstəˈpəʊz/

”Juxtaposition er en handling eller et eksempel på å plassere to elementer tett sammen eller ved siden av hverandre. Dette gjøres ofte for å sammenligne/kontrastere de to, for å vise likheter eller forskjeller, etc. Wikipedia

To put things that are not similar next to each other. Cambridge Dictionary”

Kari Håkonsen och Vidar Koksvik träffades på Glasskolan i Orrefors 1993. Sommaren 1994 fick de båda sommarjobb som glasblåsare på Randsfjord Glasbruk och de började arbeta tillsammans. Det har de gjort sedan dess. År 1998 startade de verkstaden Egenart på Bærums verk och år 2002 Klart glas på platsen Tjura i Grue. Det är här de bor nu och samarbetar, inte bara om glas. De har två vuxna barn, en katt och intressen som inte har med glas att göra men mycket kretsar kring glas. Som konstnärer har de gått var sin väg och alltid haft sina egna individuella uttryck. De har sällan utställningar tillsammans, men på Lerverk träffar vi dem båda. Tillsammans har de tittat på varandras konstnärskap och undersöker om det finns intressanta träffpunkter och spänningspunkter. Resultatet är utställningen Juxtaposed, där två och två av Kari och Vidars verk står tillsammans i konstellationer som på nya sätt visar vilka de är som glaskonstnärer.

Medvetandet sveper utåt så långt blicken når. När det möter horisonten så slungas det tillbaka, omsluten av en för ögonblicket definierad värld.

Vernissage
Lördag 3 september kl 12-16

Utställningsperiod
3 september – 24 september 2022

Ida Lindberg

Motstånd

Inför utställningen på Lerverk har Ida Lindberg jobbat med motståndet som ledstjärna. Att göra motstånd mot någonting kan tyckas vara en besvärlig handling. En person som gör motstånd kan upplevas jobbig. Men motstånd kommer ofta från ett engagemang och är den lilla människans sätt att stå upp mot överheten och auktoriteter. Att protestera mot orättvisor och felaktiga handlingar från de som har makten är i själva verket en vacker handling. Inte sällan gör vi det för att våra nära och kära skall få det bättre. Vi gör det för våra barn.

Motståndet mot krig aktualiserades när Ryssland gick in i Ukraina. Berättelsen om den gamla ukrainska gumman som gav solrosfrön till de ryska soldaterna för att det skulle växa solrosor ur deras döda kroppar har blivit en stark symbol för motståndet mot invasionen. Ida fascinerades av berättelsen men tänkte också mycket på alla andra krig som inte fick lika mycket medialt utrymme. Hon började fundera om det fanns liknande historier i andra krig. Både vit och röd vallmo har använts som fredssymbol då de röda fälten kunde påminna om de stupade soldaternas blod. Olivkvisten är en kristen fredssymbol ofta i näbben på en vit duva. Kring dessa teman har Ida byggt sin utställning. I den vill hon visa det vackra i motståndet.

Vernissage
Lördag 6 augusti kl 12-16

Utställningsperiod
6 augusti – 27 augusti 2022

Medlemmarnas Sommarutställning

HETTA

LERVERK BUTIK & GALLERI i Göteborg drivs sedan drygt 40 år av medlemmar som tillsammans med LERVERKs gäster i sommar – liksom alla somrar – visar sina verk i en traditionsenlig, gemensam utställning. Utställningsytorna iGALLERI, iPOPUP och iFÖNSTER fylls mellan den 9:e juli och 27:e augusti av keramik, glas, smycke och metall. Den extra röda, varma tråden tillika utställningens namn är i år Hetta.

Vernissage
Lördag 9 juli kl 12-16

Utställningsperiod
9 juli – 30 juli 2022

Kristine Thenman

Rosett/Bukett

Kristine är keramiker bosatt utanför Arvika i Värmland, en bygd med starka krukmakartraditioner. 

Hennes process är ofta fri och lekfull, ibland tillsynes kaosartad. Ur kaoset väcks former till liv. De upprepas och skapar rapporter, mönster och ornament. 

Formerna har ofta ursprung i naturen, vi återfinner kottar, blommor och knoppar. Arbetena väcker associationer till både folklore och jugend, samtidigt som det bulliga, runda och precisa i formspråket för tankarna till tecknade serier. En skir balans mellan humor och skönhet skapas.

Kristine varvar sitt arbete mellan skulpturala former och produktion av bruksföremål, såsom vaser och fat. Det finns ett samspel mellan processerna, de ger varandra näring och tematiken är gemensam: det dekorativa och människans behov av att smycka.  

I utställningen på Lerverk har Kristine lekt med orden rosett och bukett. Två ord som båda handlar om att samla och binda ihop, men också om att försköna.  

Kristine Thenman (f 1981) är utbildad vid Kunsthøgskolen i Bergen, Norge och Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, där hon tog sin masterexamen i keramikkonst 2007. 

Vernissage
Lördag 4 juni kl 12-16

Utställningsperiod
4 juni – 2 juli 2022

Mer information
Instagram: @kristine_thenman 

Martin Andersson

Horisont

Medvetandet sveper utåt så långt blicken når. När det möter horisonten slungas det tillbaka, omsluten av en för ögonblicket definierad värld. Vilka äventyr och upplevelser väntar inom denna inramning? Och vad gömmer sig bakom dess rand?

Mitt uttryck tar avstamp i de tekniker jag mötte som lärling i Sydkorea hos keramikmästaren Kim Dae-Woong. Där lärde jag mig att hålla en lekfull inställning till leran och att jobba på ett bredare sätt med drejskivan än det jag var van vid från min skoltid på Capellagården.

Sedan jag först började min keramiska utbildning 2009 har jag i huvudsak arbetat med vedbrända ugnar. Nu har jag min egen ugn, byggd 2018, som jag bränner med tillsatser av salt och soda som glaseringsmedel. Denna ugn ger mig möjlighet att vara kreativt involverad i förädlingsprocessen från lera till färdig keramik ända fram till slutet. Mycket av det färdiga resultatet bestäms av vad jag gör de sista timmarna i bränningen. 

Vernissage
Lördag 7 maj kl 12-16

Utställningsperiod
7 maj – 28 maj 2022

Tina Hultsborn

Susilull och susilo

”..och vänder du dig sörjande 
mot väster och mot öst, 
då skall du höra vindens susilull och susilo..” 

I utställningen Susilull och susilo har jag arbetat med en strof från en visa min mor sjöng när jag var barn. Inspiration från min barndoms skog tillsammans med minnet av glädjen att samla och bygga bon. Ett möte med leken och fantasierna men även med platsen som saknar människorna som en gång brukade den.  

 Tina Hultsborn (f 1989) är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk, hon tog sin Masterexamen i Keramikkonst 2017. Hultsborns arbete är förankrat i en experimentell dialog med leran, där fascinationen av materialets egenskaper står i centrum. I samklang undersöks frågeställningar kring det existentiella, uråldriga och fundamentala.  Hennes verk är abstrakta och organiska, där interaktionen skulpturerna sinsemellan har stor betydelse. Likt rebusar och gåtor som tar sin plats i rumsligheten.    

Vernissage
Lördag 9 april kl 12-16

Utställningsperiod
9 april – 30 april 2022

Mer info
www.tinahultsborn.com 
Instagram: @tina.hultsborn  

 

Afsaneh Monemi

Korallrevens mystiska skönhet

Klimatförändringar har ändrat livet på vår planet. Vad vet vi om vad som händer med havets och koralldjuren och alla de små organismer som finns på havets botten? Jag älskar koraller och korallrev för att de är exotiska, otroligt olika, färgrika och ofta giftiga.

Koraller är så känsliga att den minsta förändring av temperaturen eller kemin i havsvattnet som omger dem kan orsaka total förödelse genom korallblekning.

Sedan många år tillbaka har jag varit intresserade av livet på havets botten. Jag arbetar med lera blandat med pappersfiber som material. Korallrevens mystiska skönhet är den tredje delen i min serie, Havets mysterium, som består av keramiska former och installationer i form av ett dukade bord!

Vernissage
Lördag 12 mars kl 12-16

Utställningsperiod
12 mars – 2 april 2022

Elin Frodig

Hemvisten

Jag har länge intresserat mig för föremål och vilken betydelse föremålen har för oss.  

Oftast är det vardagsföremål som tycks söka min uppmärksamhet. Gamla, nya, fina eller fula. Det som intresserar mig främst är vilka historier föremålen besitter och vad de berättar om människorna som brukar dem. Kärlekshistorier, familjetragedier och vardagsberättelser, allt kan rymmas i en sopborste eller ett par nycklar. 

För att utforska relationen mellan människa och föremål återskapar jag dessa föremål i lera och med hjälp av dessa skulpturer gestaltar jag historier. Skulpturerna jag återskapar blir sällan perfekta avbilder av sina föregångare, snarare visar de en lite skev bild av verkligheten. För mig har leran en fantastisk förmåga att vara både föremål, berättelse och material på en och samma gång. 

I min utställning “Hemvisten” visar jag ett utsnitt ur en process där jag undersöker just relationen människa och föremål, utställningen är en del av en livslång undersökning där jag söker svar på frågor om tillhörighet, identitet och medmänsklighet. Historier om att vara just människa.

Vernissage
Lördag 12 februari kl 12-16

Utställningsperiod
12 februari – 5 mars 2022

Mer info
Instagram: @elin.frodig

HDK-Valand

Prolog

”Våra år på HDK-Valands kandidatutbildning i keramikkonst närmar sig sitt slut. Välkommen till en utställning om starka känslor och minnen, vidunderlig kroppslig intimitet, kulisser, sten, is och skimrande flärd. Utställningen visar åtta konstnärskap som har leran, vänskapen och framtiden gemensamt.”

Axel Danhard
Erica Gabrielsson
Isa Eriksson
Klara Lord
Malin Uhlén
Maria Widegren
Matilda Cederqvist
Vilma Fredriksson

Varmt välkomna!

Vernissage
Lördag 15 januari kl 12-16

Utställningsperiod
15 januari – 5 februari 2022

Snöspår

Keramik - Glas - Smycken

Lerverks medlemmar bjuder in till juliga Snöspår i galleriet.

Hos oss hittar du som alltid lokalt tillverkade föremål av skickliga konsthantverkare – finfina julklappar.

Mycket välkommen!

Årets tomte på Lerverk är gjord av keramiker Marc Dagorn. Det är en utsökt ljusstake i form av en gris. Julgrisarna finns både med och utan ridande tomte.

Så, tag med dina vänner och kom till Kronhusgården. Här är det skön julstämning i stadens äldsta kvarter. Vernissagedagen öppnar vi på Lerverk kl 11.00 och från kl 12.00 bullar vi upp med varm glögg och tilltugg.

Varmt välkommen!

Vernissage
Lördag 27 november kl 12-16

Utställningsperiod
27 november – 23 december 2021

Anita Hagman

Fat och figurer

Porslinsleran ger mig många utmaningar och har en klang och vithet jag tycker om, liksom dess transparens och lyster. Min inspirationskälla är naturen. Figurerna är ett kontemplativt arbete i litet format, en lek med form och uttryck.

Anita Hagman var med och startade Lerverk 1980 och hon har sin ateljé i Kareby, Kungälv.

Vernissage
Lördag 30 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
30 oktober – 20 november 2021

Sandra Österling

Stilla väntan

Sandra Österling tog sin examen från Högskolan för design och konst­hantverk 2016 och har sedan dess varit verksam i Göteborg. I Sandras arbete tar lerans egna färger och egenskaper stor plats. Leror som vill mötas eller som spricker isär, linjer och nyanser som skrapas fram.

Inspirationen finns i vardagen. Något fult, människors tankar, berättel­ser och fobier.

”Jag har jobbat kring titeln Stilla väntan under de senaste åren, ibland med långa pauser. Tankar kring arbetet har varierat men tiden har varit en ständig följeslagare. Tiden som står stilla, tiden som rusar också den senaste tiden som passerat medans vi väntat, stilla men otåligt på bättre tider.”

Vernissage
Lördag 2 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
2 oktober – 23 oktober 2021

Pernilla Norrman

Keramik
Pernilla Norrman gräver upp sin lera vid en av de många lertäkter som brukats för tegeltillverkning i Skåne. I utställningen på Lerverk visar hon keramik som tar fasta på den järnhaltiga tegellerans eget uttrycksregister. Utgångspunkten är ofta det tunt drejade kärlet som omformats på olika sätt. Nyanser och schatteringar i den keramiska skärven uppnås genom att variera bränntemperatur och förlopp, men också genom att organiskt material från skogen som finns kvar i leran förbränns. 
 
”Leran är olika beroende på exakt var och hur djupt jag kommer till att gräva. Jag rensar bort grovt material och använder den direkt från marken. Materialet töjs till sin gräns där varje extra bränning bidrar till djup och karaktär i det enskilda föremålet, men också en risk att det går förlorat.” 
 
Pernilla Norrman är verksam i Malmö sedan 2001. I sitt arbete har hon över tid bearbetat intryck från platsen där leran hämtas, dess avlägsna tegelbrukshistoria, tiden och den närvarande naturen. I film- och utställningsprojektet ”Känslan av att leran ligger fast” (2017-2018) summeras denna erfarenhet genom en personlig betraktelse.

Vernissage
Lördag 4 september kl 12-16

Utställningsperiod
4 september – 25 september 2021

Mer info
pernillanorrman.se

Minnesutställning: Herman Fogelin

Med färg och värme - en sista gång

Herman var med och startade Lerverk för 40 år sedan och var hedersmedlem de sista åren.

Nu har vi fyllt galleriet med Hermans teckningar, akvareller, skisser, collage och självporträtt. Hermans värld var färg – berättelser om livet – på lek och allvar – i alla material. Arbeten i lera och betong finns också att se – en sista gång.

Tack Herman hälsar vi på Lerverk.

Vernissage
Lördag 7 augusti kl 12-16

Utställningsperiod
7 augusti – 28 augusti 2021

Eva Fluur Jonson

En växande känsla - keramikkonst

Ett frö som långsamt öppnar upp sig. Strävande trevar sig en grodd fram och sprider sina rötter genom helheten. Ett skott. Djupare går rötterna. En stjälk tar form med både taggar och rosor.

En värme som sprids genom hela kroppen och skapar små stötar av välbehag. Nackhåret reser sig. En rysning längst ryggraden som letar sig upp över huvudet och får kinderna att domna i längtan efter beröring.

Hud mot hud. Läppar som letar sig framåt. Den ytliga ömtåliga huden som nuddar en annan människas kropp. Fukt. Värme. Glädje. 

Stora blad som svajar i vinden och ger skugga mot en ljus himmel. En plötslig kallfront. Hårda hagel som sliter sönder de tunna blommorna. Kvar är högar av is och kala böjda blomstänglar.

Storm. Moln som drar sig in över den ljumna dagen. Solen utbytt till mullrande moln. En kylig vind som med sina tunga droppar piskar mot bara kinder. Ett tungt dis som ligger över landskapet och gör det omöjligt att se.  

Viljan att mötas men ändå inte. Hålla huvudet högt. Hålla hjärtat kallt. Titta framåt, bita ihop. Ändå längta, tråna, drömma. 

En del frön behöver genomleva en vinter för att gro. 

Tillsammans skapas något starkare. Ur ett hårt skal kläcks något nytt. Något spätt och ömtåligt tittar fram.

Vernissage
Lördag 10 juli kl 12-16

Utställningsperiod
10 juli – 31 juli 2021

Mer info
evamfj.com
Instagram: @evamfj_art

Charter

Medlemsutställning med konsthantverk

Lerverks somriga medlemsutställning bjuder med dig på en resa i minnet och i framtiden – vi drömmer oss bort till cykelsemester på småländska grusvägar, till en strand på en soldränkt ö i den grekiska övärlden, avkoppling i hängmattan lyssnandes till sommarens surr av bin, mygg och fjärilar.

Välkomna!

Vernissage
Lördag 12 juni kl 12-16

Utställningsperiod
12 juni – 3 juli 2021

Carmen Lombardi och Zete Lundin

Naturens Juveler - emaljerade smycken

Naturens Juveler är en utställning där metall, emalj och ädla stenar lyser upp och tar
sig uttryck på olika sätt.
Dess tankar inkluderar bränder, djurliv som försvinner, glaciärer som smälter och hav
som förorenas.
Naturen som vi idag behöver vara rädda om.
Detta vill konstnärerna Carmen Lombardi och Zete Lundin visa genom sin kreativitet i
emaljering.
Carmen och Zete är båda från Brasilien. De känner varandra sedan många år och har
ett stort utbyte av varandras erfarenhet och tekniska kunskaper.
I Brasilien, precis som här i Sverige, är emaljering en konst som är begränsad till en
liten grupp av konstnärer.

Vernissage
Lördag 15 maj kl 12-16

Utställningsperiod
15 maj – 5 juni 2021

Mer info

carmenlombardijoias.wixsite.com
Instagram: @carmenlombardijoias

zetelundin.se/
Instagram: @zetelundin

Gaëtan Essayie

Smyckekonst

Gaëtan Essayie grew up in Biot, an artisian village from the medieval period perched on a hill in the south of France. His trajectory naturally takes roots in his father’s workshop, who has been collaborating with Viviana Torun in the 1960’s. Faithfull to his technical choices, the art of the curve and the link that remain so central to his aesthetic, which must remain, according to him, above all functional. The shape of the silver wire and the attachment of the jewel make it a strong and recognizable trademark. The clasps are intriguing, they fulfill their function secretly. Indeed, most of models are not welded.

After working 5 years in the collective workshop Volksluxus in the heart of the cosmopolitan area of Kreuzberg in Berlin, Gaëtan shares his time between Biot and Göteborg Sweden. Gaëtan has continued to evolve through his encounters and collaborations with other artists likewise infused with Berlin’s and Göteborg’s energy. Between crafts and design, with no necessity to belong to any category, Gaëtan Essayie continue to explore the gesture and material.

Varmt välkommen!

Vernissage
Lördag 17 april kl 12-16

Utställningsperiod
17 april – 9 maj 2021

Mer info
gaetan-essayie.com
Instagram: gaetan.essayie

Tekla Bergman Fröberg

Signaler från ett hål under himlen - keramikkonst

Kasta skugga.
Under pölar.

Universum tuggas.

-Att gå igenom.

Vi står intill varandra.
Vi väntar på skog.

Vi hör himmel hämta andan.

[ Andedräkt ]

Vernissage
Lördag 13 mars kl 12-16

Utställningsperiod
13 mars – 10 april 2021

Mer info
Instagram: @trollkonst___
Youtube

En ny stig att vandra på

Smyckekonst

Vi trampar på i ekorrhjul utan slut. Nu är det dags att få ett avbrott i nötsamlandet och påbörja en ny respektfull resa till en bekant men liksom alltid okänd mark. ”Våra mål är att finna egna stigar och världar, där vi kan vara fria från alla krav och bedömningar, existerande och imaginära.

Våra stigar möts och nya spår gnags fram i grenarna på marken. I en skulptural värld möts våra olika världar, där betraktaren kan ta del av våra tolkningar.

Vernissage
Lördag 13 februari kl 12-16

Utställningsperiod
13 februari – 6 mars 2021

Medverkande
Elisabeth Kvist (hemsida)
Gertrud Heinerud
Therese Stawlin
Mirva Moilanen

Frost och Fantasi

KERAMIK - GLAS - SMYCKEN

Lerverks medlemmar i keramik, glas och smycken bjuder in till ett frostigt vinterland i galleriet.

Hos oss hittar du som alltid lokalt tillverkade föremål av skickliga konsthantverkare – finfina julklappar.

Varmt välkommen!

Vernissage
Lördag 21 november kl 12-16

Utställningsperiod
21 november – 23 december 2020

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.