Annette Quiding-Ekenberg

Keramiker. Utbildad vid HDK Göteborgs universitet. Verksam i Göteborg och arbetar med lergods. Gästmedlem på Lerverk sedan 2015. Kontakt Instagram: @quidingekenberg Från Shopen