Annette Quiding-Ekenberg

Keramiker. Utbildad vid HDK Göteborgs universitet.

Verksam i Göteborg och arbetar med lergods. Gästmedlem på Lerverk sedan 2015.

Ceramicist. Educated at HDK  Gothenburg University.

Working in Gothenburg with earthenware. Guest member at Lerverk since 2015.

Keramikerin. Ausbildung an der Hochschule der Künste an der Göteborger Universität, Schweden. Tätig in Göteborg und arbeitet mit Steingut. Gastmitglied beim Lerverk seit 2015. 

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.