Gertie Larsson

Engobe - 22

Mitt arbetsmaterial är lergodslera (högbränt) som dekoreras med engobe (vit pulverlera uppslammad med vatten och infärgad med oxider eller färgkroppar) som sedan glaseras med en transparent glasyr.

Jag har valt att bränna godset i hög temperatur för att åstadkomma ett större djup i färgerna samt ett mer hållbart gods.

Jag ser mig som en vandrare där mina stunder i naturen och vid havet ger mig den stillhet och inspiration som aldrig upphör att överraska mig. Nyfikenheten erbjuder hela tiden nya infallsvinklar i mitt skapande, där bejakandet av det strama – men också det romantiska – i färg, form och dekor är ständigt närvarande.

Vernissage
Lördag 1 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
1 oktober – 22 oktober 2022

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.