Nils Holmström

“Body of clay – Soul of fire”

”Att arbeta med stengods och porslin i vedeldade ugnar ger de inblandade elementen tid att reagera och interagera i skapandet av ytor som påminner om arkeologiska skatter. Allt handlar om att centrera; i poesin, keramiken och personligen, och budskapet blir en kommentar till livsresan – vår resa genom livet och historien. Det handlar om oss, de nu levande, men också om våra förfäder som har arbetat under den glödande punkten; som avgränsar en livslängd från ett mörker till det annat – det oundvikliga. I ödmjuk beundran för dem som har vandrat eller rest genom livet – blir kärlen en metafor för resan, ett skydd, en grav.”

“Body of clay – Soul of fire”

“Working with stoneware and porcelain in wood-fired kilns gives the elements involved time to react and interact in the creation of surfaces reminiscent of archaeological treasures. It’s all about centering; in poetry, ceramics and personally, and the message becomes a commentary on the journey of life – our journey through life and history. It is about us, those living now, but also about our ancestors who have labored during the glowing point; that demarcates a lifetime from one darkness to another—the inevitable. In humble admiration for those who have walked or traveled through life – the vessel becomes a metaphor for the journey, a shelter, a tomb.”

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.