Marc Dagorn

Jag arbetar med stengods och lergods och skapar föremål i form av bruks- och konstföremål. Naturen, människor och djur är min stora inspirationskälla.

I work with stoneware and earthenware and create objects in the form of both practical and sculptural objects of art. Nature, people and animals are my great source of inspiration.

Ich arbeite mit Stein – Gut und Lehm – Gut und gestalte Gegenstände in Form von Gebrauchs- und Kunstgegenständen. Natur, Menschen und Tiere sind meine große Inspirationsquelle. 

Kontakt

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.