Lena Lindahl

Jag jobbar mest med konstsmycken men gör ibland även mindre serier.
Naturen och miljöfrågor är viktiga inspirationskällor för mig vilket även styr mina materialval.

I mostly work with art jewellery, but sometimes I also make smaller series.

Nature and environmental issues are important sources of inspiration for me, which also governs my material choices.

Ich arbeite meist mit Kunstschmuck und mache manchmal auch kleinere Serien. Die Natur und Umweltfragen sind wichtige Inspirationsquellen für mich, was auch meine Wahl des Materials steuert. 

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.