Lena Birgitsdotter

Jag arbetar som smyckekonstnär i olika skalor, material och tekniker, såsom silver, järn, mässing, guld, jasmonit och porslin. Jag smider metallen, gjuter jasmoniten och doppar papper i porslinsmassa. Mina verk spänner över olika fält från vardagssmycken till unika objekt och från bärbart till skulptur. Uttrycket kommer ofta ur en fascination för enkla former, abstraktion och minimalism där jag upplever en frihet både som skapare och betraktare. Mina smycken är ofta rörliga på något sätt. Jag arbetar både ensam och i samarbetsprojekt som Luftkuben där en dansare interagerar med ett uppskalat rörligt objekt.

I work as a jewellery artist in different scales, materials and techniques, such as silver, iron, brass, gold, jasmonite and porcelain. I forge the metal, cast the jasmonite and dip paper in porcelain paste. My work spans different fields from everyday jewellery to unique objects and from wearables to sculpture. The expression often comes from a fascination for simple forms, abstraction and minimalism where I experience a freedom both as creator and observer. My jewellery is often mobile in some way. I work both alone and in collaborative projects such as Luftkuben, where a dancer interacts with an enlarged moving object.

Ich arbeite als Schmuckkünstler in verschieden Skalen, Materialien und Techniken, so wie Silber, Gold, Jasmonit (gießbarer  Beton) und Porzellan. Ich schmiede das Metall, gieße das Jasmonit und tauche Papier in Porzellanbrei. Meine Werke strecken sich über verschieden Felder, vom Alltagsschmuck bis hin zu einzigartigen Objekten, von tragbar bis zur Skulptur. Der Ausdruck kommt meist aus der Faszination der  einfachen Formen, der Abstraktion und des Minimalismus. Dort erlebe ich die Freiheit, sowohl als Schöpfer als auch als Betrachter. Meine Schmuckstücke sind oft beweglich auf irgendeine Art. Ich arbeite sowohl allein als auch in Zusammenarbeitsprojekten, wie z. B. Luftkuben“ ( dem Luftkubus), wo ein Tänzer mit einem vergrößertem beweglichem Objekt interagiert. 

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.