Lena Birgitsdotter

Jag arbetar som smyckekonstnär i olika skalor, material och tekniker, såsom silver, järn, mässing, guld, jasmonit och porslin. Jag smider metallen, gjuter jasmoniten och doppar papper i porslinsmassa. Mina verk spänner över olika fält från vardagssmycken till unika objekt och från bärbart till skulptur. Uttrycket kommer ofta ur en fascination för enkla former, abstraktion och minimalism där jag upplever en frihet både som skapare och betraktare. Mina smycken är ofta rörliga på något sätt. Jag arbetar både ensam och i samarbetsprojekt som Luftkuben där en dansare interagerar med ett uppskalat rörligt objekt.

I work as a jewellery artist in different scales, materials and techniques, such as silver, iron, brass, gold, jasmonite and porcelain. I forge the metal, cast the jasmonite and dip paper in porcelain paste. My work spans different fields from everyday jewellery to unique objects and from wearables to sculpture. The expression often comes from a fascination for simple forms, abstraction and minimalism where I experience a freedom both as creator and observer. My jewellery is often mobile in some way. I work both alone and in collaborative projects such as Luftkuben, where a dancer interacts with an enlarged moving object.

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.