Kristina Klockar

Keramiker och bildlärare i design, formgivning och digitalt skapande.

Jag drejar, kavlar och bygger brukskeramik och dekorativa konsthantverk. Jag använder ofta den 500-åriga gamla metoden raku, för att nå det unika uttrycket. Reduktionen gör godset kolsvart och krackeleringar syns i glasyren. I denna bränning är jag med hela tiden och det finns ett moment av slump som jag tycker mycket om. Jag tycker om att göra gods som är unikt och i sköna, ofta runda, former.

Ceramicist and art teacher in design and digital creation.

I throw, roll out and build practical ceramics and decorative arts and crafts. I often use the 500-year-old raku method to achieve the unique expression. The reduction turns the ware jet black and cracks are visible in the glaze. In this firing, I am involved the whole time and there is a moment of chance that I like very much. I enjoy making things that are unique and in beautiful, often round, shapes.

Keramikerin und Lehrer für Bild, Design, Formgebung und digitaler Kreationen. 

Ich drehe, rolle mit dem Nudelholz aus und baue Gebrauchskeramik und dekoratives Kunsthandwerk. Ich benutze oft die 500-jährige Methode der Raku -Brenntechnik,  um einen einzigartigen Ausdruck zu erreichen. Das Reduktionsverfahren macht die Gegenstände rabenschwarz und die Risse in der Glasur werden sichtbar. Bei diesem Brennverfahren bin ich die ganze Zeit in bewusster Anwesenheit und der Moment des Zufalls gefällt mir sehr. Ich liebe Gegenstände, die einzigartig sind und schöne, meist runde, Formen haben, zu machen. 

Kontakt

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.