Karin Östberg

Mitt fokus är glasyr.
Glasyrer för lergodstemperatur.
Jag experimenterar och undersöker, men oftast inte för att uppnå ett bestämt resultat Jag vill överraskas och upptäcka nya strukturer och färger.
Det är ett projekt som aldrig tar slut!

Utbildad på HDK Göteborgs Universitet

My focus is on glazes.
Glazes for earthenware firing temperature.
I experiment and investigate, but usually not to achieve a definite result. I want to be surprised and discover new textures and colors.
It’s a project that never ends!

Educated at HDK Gothenburg University

Kontakt

keramik.oestberg@gmail.com
Instagram: @karin.oestberg

CV

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.