Isabelle Hällsjö

TRÅDBURET

Allting börjar med tråden. Med tillit till den utforskande processen bygger jag tredimensionella textila former och strukturer. Tråden och stickorna är mina främsta verktyg och uttrycksmedel. Mitt sätt att skulptera. Mitt språk.

Materialen är i huvudsak metall i olika dimensioner och lin som jag förbehandlar på olika sätt. Formaten varierar från kroppsnära till rumsliga objekt, gärna i samspel.

Det abstrakta formspråket färgas av berättelserna jag bär med mig – om havet och kvinnorna, hantverket och tiden. Jag undersöker kontrasterna, den oregelbundna regelbundenheten, det på samma gång starka och sköra.

Foto: AnnaReet Gillblad

Vernissage
Lördag 11 mars kl 12-16

Utställningsperiod
11 mars – 8 april 2023

Mer info
Mail: isa@isabellehallsjo.se

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.