Helle Rasmussen-Theliander

Som smyckekonstnär utgår jag oftast från en känsla när jag skapar mina verk. En känsla eller en vacker form i naturen. Jag finner det inspirerande att göra många liknande, men ändå olika. Det är som med popcorn, man ser direkt att det är popcorn men du hittar inte två likadana popcorn. 

Tycker om att forma vax med händerna som jag gjuter i mitt gjuteri Dalsland. Lera och Papier-maché är andra formvänliga material som jag upptäckte under min skulptörutbildning. 

På senare år har jag börja uppskatta att arbeta konstruerande med silver, forma och prägla ytan på olika vis och se vart det leder.

Får ofta frågan vad som skiljer en silversmed från en smyckekonstnär. Det enkla svaret på den frågan är att som smyckekonstnär är man inte materialbunden. Fokus under utbildningen ligger på uttryck, budskap, form mm

Kort CV:

Kandidatexamen i smyckekonst från HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk

3-årig skulpturlinje Hovedskous

Styr- och reglermekaniker

As a jewellery artist, I usually start with a feeling when I create my pieces. A feeling or a beautiful shape in nature. I find it inspiring to make many of them similar, yet different. It’s like popcorn, you can tell right away that it’s popcorn, but you won’t find two identical popcorns.

I like to shape wax with my hands, which I cast in my foundry in Dalsland. Clay and papier-mâché are other form-friendly materials that I discovered during my sculpting training.

In recent years, I have begun to appreciate working constructively with silver, shaping and embossing the surface in different ways and seeing where it leads.

I am often asked what separates a silversmith from a jewellery artist. The simple answer to that question is that as a jewellery artist you are not bound by materials. The focus during the training is on expression, message, form etc

Short CV:

Bachelor’s degree in jewellery art from HDK, University of Design and Crafts

3-year sculpture at Hovedskous

Control and regulation mechanic

Kontakt

helle@rasmussen-theliander.se

Instagram: @helle_rasmussen_theliander

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.