Hannah Jervelind & Charlotte Ewing

Forest Deleted, Förlåt Forever

är en konstnärlig sorgeprocess och uppgörelse med den egna ilskan, uppgivenheten och skulden över det destruktiva förhållandet människa–natur.

Prydnadsbock. Nära hotad.

Knärot. Sårbar.

Raggtaggsvamp. Starkt hotad.

Den stora artdöden rasar i skogen, med en polariserad klimatdebatt och påtaglig framtidsångest som följd. Där andra sätter sitt hopp till grön teknologi, fastnar vi i skuldkänslor och maktlöshet. Hur ska vi kunna leva med oss själva? Den amerikanska teoretikern Donna J. Haraway uppmanar oss att stå kvar i friktionen — staying with the trouble. Att sörja de som gått förlorade och de som står näst på tur.  

Genom taktila, tuftade skulpturer vill vi ge skogens bortgångna individer en plats i det mänskliga medvetandet. Men den fysiska handlingen att tufta är också en del av sorgearbetet — att göra något praktiskt med händerna, att förankra sin egen kropp i rummet.


Charlotte Ewing (f.1986) och Hannah Jervelind (f.1988) har arbetat ihop sedan 2015 och tillsammans format en konstnärlig praktik som bottnar i textila material och metoder. De är utbildade vid HDK-Valand i Göteborg och Steneby med en MFA i konsthantverk våren 2023.

Instagram @studiomurkla

Vernissage
Lördag 30 september kl 12-16

Utställningsperiod
30 sep – 21 okt 2023

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.