Hanna Ruijsenaars

Konsthantverkare och utbildad lärare i bild och slöjd på Konstfack, Stockholm

Jag arbetar i järn- och koppartråd och undersöker hur linjer kan skapa en form i rummet. Vilka linjer behövs för att man skall tolka något konkret – en kropp, ett flygfä, ett kreatur? Vilka linjer behövs för att beskriva rörelse eller stillhet, ro eller oro, tyngd eller lätthet? Och vad tillför materialet – den spretiga, obändiga metalltråden –  som en tecknad linje inte kan förmedla? 

Mina djurskulpturer är resultaten av detta undersökande. De är framskissade på fri hand, i försök att fånga en ögonblicksbild eller ett intryck av en varelse i rörelse.

Artisan and trained teacher in art and crafts at Konstfack, Stockholm

I work in iron and copper wire and explore how lines can create a shape in the room. What lines are needed in order to interpret something concrete – a body, an aerial animal, livestock? What lines are needed to describe movement or stillness, calmness or anxiety, heaviness or lightness? And what does the material – the sprawling, unyielding metal wire add that a drawn line cannot convey?

My animal sculptures are the results of this exploration. They are sketched freehand, in an attempt to capture a snapshot or an impression of a creature in motion.

Kontakt

hanna.ruijsenaars@gmail.com

Instagram: @ruijsenarts

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.