Gunnel Skugghall

Keramiker.

Jag gick en keramisk hantverksutbildning 1987. Därefter har jag arbetat som keramiker. Under dessa år har jag vidareutbildat mig i bland annat drejning, glasyrkemi och dekortekniker. Har deltagit i många samlingsutställningar och haft ett flertal separata utställningar.

Jag arbetar i min verkstad på Bohus-Björkö, framför allt med bruksgods, ting vi använder i vardagen. Tingens funktion ställer krav och ger en ram för mitt arbete. Formen är utmaningen som jag gillar att arbeta med.

Förutom bruksföremål gör jag ibland skulpturer av i form av huvuden av stora kattdjur och små flodhästar. Jag tycker mycket om att göra tekannor.

Ceramicist.

I attended a ceramic craft training course in 1987. Since then I have worked as a ceramicist. During these years, I have furthered my education in, among other things, throwing, glaze chemistry and decoration techniques. I have participated in many group exhibitions and several solo exhibitions.

I work in my workshop in Bohus-Björkö, above all with household goods, things we use in everyday life. The functionality creates demands and provides a framework for my work. The shape is the challenge that I like to work with.

In addition to practical objects, I sometimes make sculptures in the form of the heads of large cats and small hippos. I really enjoy making teapots.

Keramikerin.

Ich ging eine keramische Handwerksausbildung 1987. Danach arbeitete ich als Keramikern. In der Zeit habe ich mich weitergebildet und unter anderem das Drehen, die Glasurchemie und Dekortechniken gelernt. Ich habe an vielen Gemeinschaftsausstellungen teilgenommen und habe mehrere Einzelausstellungen gehalten. 

Ich arbeite in meiner Werkstatt auf der Insel Bohus – Björkö  in Schweden, vor allen Dingen mit Gebrauchskeramik, d. h. Gegenstände die wir im Alltag benutzen. Die Funktion stellt Anforderungen und geben mir einen Rahmen für meine Arbeit vor.  Die Form ist eine Herausforderung, mit der ich sehr gerne arbeite. 

Außer den Gebrauchsgegenständen mache ich hin und wieder Skulpturen in Form von Köpfen größerer Katzentiere. Ich lieber es Teekannen zu machen. 

Kontakt

gunnel.skugghall@gmail.com

Instagram: @skugghall

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.