Naomi Sussex & Zuzanna Wilkirska

Informal Encounters

Vi är intresserade av saker som händer ”i kontakt”.

Naomi arbetar i nära kontakt med materialet – och vävprocessens fysiska karaktär. På ett sätt skildrar vävning tänkande.

Zuz observerar mötena med andra och lär sig hur tankar dyker upp däremellan. Det är ett arkiv som fungerar som bakgrund till deras taktila varelser.

Oavsett om vi möter materialet eller det andra – handlar det om att vara i kontakt. Vi ser beröringen som en metafor för ett möte som är direkt och öppet – det är de egenskaper som gör att nya saker kan dyka upp.

Vernissage
Lördag 1 oktober kl 12-16

Utställningsperiod
1 oktober – 22 oktober 2022

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.