Digna Nelson

I grund och botten är jag en otillfredsställd perfektionist från London. Det gör att jag är väldigt noggrann i mitt skapande och samtidigt får lära mig att acceptera processens okontrollerbarhet.

Mitt intresse för form, färg och konstruktion driver mig till att testa olika tekniker inom keramikens värld. Det som jag återvänder till är drejning av bruksföremål, skulpterande av sfärer och vägghängda organiska former.

Mina vägghängda skulpturer lever sitt eget liv med ryggrad eller kanske är det ådror. De blir levande varelser för mig med unika karaktärer och uttryck. Jag strävar efter en känsla av liv och rörelse.

I kontrast tillfredsställer drejningen mitt behov av ordning och reda. Jag älskar hur snabbt det går från en klump lera till ett färdigt användbart bruksföremål. Jag drejar mest med porslinslera. Dess mjukhet och elasticitet. Med en liten bit färgade lera ihop med vit porslinslera skapas det mönster på både utsidan och insidan av föremålet. Det blir en tydligt illustration av drejskivans rörelse.

Basically, I’m a dissatisfied perfectionist from London. I am meticulous in my creation and at the same time forced to accept the uncontrollability of the process.

My interest in form, color and construction drives me to test different techniques in the world of ceramics. What I return to is the turning of practical objects, sculpting spheres and wall-hung organic forms.

My wall-hung sculptures live their own life with backbones or maybe they are veins. They become living beings for me with unique characters and expressions. I strive for a sense of life and movement.

In contrast, the throwing of practical objects satisfies my need for order. I love how quickly it goes from a lump of clay to a finished useful object. I mostly work with porcelain clay. Its softness and elasticity. With a small piece of colored clay together with white porcelain clay, patterns are created on both the outside and inside of the object. It becomes a clear illustration of the pottery wheels movement.

Kontakt

Info@dignadesign.se

Instagram: @dignadesign

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.