Digna Nelson

I grund och botten är jag en otillfredsställd perfektionist från London. Det gör att jag är väldigt noggrann i mitt skapande och samtidigt får lära mig att acceptera processens okontrollerbarhet.

Mitt intresse för form, färg och konstruktion driver mig till att testa olika tekniker inom keramikens värld. Det som jag återvänder till är drejning av bruksföremål, skulpterande av sfärer och vägghängda organiska former.

Mina vägghängda skulpturer lever sitt eget liv med ryggrad eller kanske är det ådror. De blir levande varelser för mig med unika karaktärer och uttryck. Jag strävar efter en känsla av liv och rörelse.

I kontrast tillfredsställer drejningen mitt behov av ordning och reda. Jag älskar hur snabbt det går från en klump lera till ett färdigt användbart bruksföremål. Jag drejar mest med porslinslera. Dess mjukhet och elasticitet. Med en liten bit färgade lera ihop med vit porslinslera skapas det mönster på både utsidan och insidan av föremålet. Det blir en tydligt illustration av drejskivans rörelse.

Basically, I’m a dissatisfied perfectionist from London. I am meticulous in my creation and at the same time forced to accept the uncontrollability of the process.

My interest in form, color and construction drives me to test different techniques in the world of ceramics. What I return to is the turning of practical objects, sculpting spheres and wall-hung organic forms.

My wall-hung sculptures live their own life with backbones or maybe they are veins. They become living beings for me with unique characters and expressions. I strive for a sense of life and movement.

In contrast, the throwing of practical objects satisfies my need for order. I love how quickly it goes from a lump of clay to a finished useful object. I mostly work with porcelain clay. Its softness and elasticity. With a small piece of colored clay together with white porcelain clay, patterns are created on both the outside and inside of the object. It becomes a clear illustration of the pottery wheels movement.

Grundsätzlich bin ich ein unzufrieden gestellter Perfektionist aus London. Das bedeutet das ich besonders genau in meiner Arbeit bin und gleichzeitig die Unkontrollierbarkeit des Prozesses akzeptieren lernen muss. 

Mein Interesse für Form, Farbe und Konstruktion bewegen mich verschiedene Techniken in der Welt der Keramik auszutesten. Ich kehre zurück zum Drehen von Gebrauchsgegenständen, das Skulpturieren von Sphären und dem Gestalten organischer Formen für die Wand. 

Meine Wandskulpturen leben ihr eigenes Leben mit Wirbelsäule oder vielleicht Adern. Sie werden lebende Kreaturen mit einzigartigem Charakter und Ausdruck für mich. Ich strebe nach dem Gefühl von Leben und Bewegung. 

Im Gegensatz dazu, befriedigt das Drehen mein Bedürfnis von Ordnung und Ordentlichkeit. Ich liebe die Geschwindigkeit, mit der ich einen Klumpen Ton in einen Gebrauchsgegenstand verwandeln kann. Ich drehe meist mit Porzellan, erforsche seine Weiche und Elastizität. Beim Drehen zusammen mit einem kleinen Stück gefärbtem Ton, ergibt sich innen und außen des Drehstücks ein deutliches Muster. Es ist eine deutliche Illustration der Bewegung der Drehscheibe. 

Kontakt

Info@dignadesign.se

Instagram: @dignadesign

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.