Eva Åberg

LERAN FORMAR MIG

Mitt arbete utgår från lusten med leran i sig och alla dess möjligheter.

 Leran är mitt material; skapa , göra nytt , göra om, bränna, färgsätta, vänta, se resultat. Ibland som jag tänkt, ibland inte alls som jag tänkt, ibland bättre.

Växtligheten, allt som växer i min närhet och långt borta, leder vidare till former och uttryck. Färgerna – glasyrerna är viktiga.

Mina citroner handlar inte bara om frukt, mina blommor inte alltid om växter. Det är mitt sätt att reflektera över och synliggöra naturens mångfald och vikten av att se vad vi har att värna. Ibland också över mänskliga tillstånd och relationer.

Jag är född 1952 i Simrishamn på Österlen, vid havet och det speciella ljuset och bad i 12-gradigt vatten.

Jag bor och verkar utanför Dalsjöfors, i skogen med alla barren och djuren. Två olika habitat som berikar mitt liv.

Jag arbetar i högbränt stengods, rakubränd keramik och brons. Min atelje och vårt galleri finns på Källagården 1, Dalsjöfors.

THE CLAY MOLDS ME

My work is based on the desire for the clay itself and all its possibilities.

Clay is my material; create, make something new, redo, fire, color, wait, see results. Sometimes as I intended, sometimes not at all as I intended, sometimes better.

The vegetation, everything that grows near me and far away, leads on to forms and expressions. The colors – the glazes are important.

My lemons are not only about fruit, my flowers not always about plants. It is my way of reflecting on and making visible the diversity of nature and the importance of seeing what we have that needs protecting. Sometimes it’s also about human conditions and relationships.

I was born in 1952 in Simrishamn in Österlen, by the sea and the special light and bathed in 12-degree water.

I live and work outside Dalsjöfors, in the forest with all the trees and animals. Two different habitats that enrich my life.

I work in high-fired stoneware, raku-fired ceramics and bronze. My studio and our gallery are at Källagården 1, Dalsjöfors.

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.