Ebba von Wachenfeldt

”Det tar tid innan man ställer ett filosofiskt

spörsmål på svenska,

att veta en fråga och förstå ett svar.

Det tar lika lång tid att utveckla en filosofisk

tankevärld i språket glas.

Jag kan inte påstå att jag är där, men jag är på gång…… ”

 

UTBILDNING
1987 Penland School for Arts and Crafts, North Carolina, USA
1983-84 Orrefors Glasskola

ARBETSERFARENHET
1995- Egen hytta
1994 Sweden hills, Japan
1988-93 Bülow glas, Danmark
1987 Åfors glasbruk
1986 Norway design. Norge
1986 Designassistent Kosta-Boda
1985 Dale Chihuly, USA
1985 Charlie Meaker, England

It takes time before one poses a philosophical question in Swedish,

to know a question and understand an answer.

It takes just as long to develop a philosophical

world of thought in the language of glass.

I can’t claim to be there, but I’m on my way…… ”

 

Education
1987 Penland School for Arts and Crafts, North Carolina, USA
1983-84 Orrefors Glass School

WORK EXPERIENCE
1995- Own cabin
1994 Swedish hills, Japan
1988-93 Bülow glass, Denmark
1987 Åfors glassworks
1986 Norwegian design. Norway
1986 Design assistant Kosta-Boda
1985 Dale Chihuly, USA
1985 Charlie Meaker, England

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.