Cecilia Holmdahl

Keramiker. Utbildad vid HDK Göteborgs universitet.

Arbetat med konsthantverk i större delen av mitt liv. Allt handlar om träning i rörelse, lugn och proportioner, klara själva hantverket för att uppnå målet. Övervinna trögheten i tanken och fantasin. Att lära sig materialet. Att se. Få betraktaren att  ta till sig vad jag gör.

Ceramicist.

Educated at HDK Gothenburg University.

Worked with arts and crafts for most of my life. It’s all about training in movement, calmness and proportions, mastering the craft itself to achieve the goal. To overcome the inertia of thought and imagination. To learn the material. To see. To get the viewer to  absorb what I’m doing.

Kontakt

Instagram: @ceciliaholmdahl

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.