Camilla Engdahl

Jag arbetar som keramiker och formgivare till vardags. Är även utbildad inredningsarkitekt och har med den erfarenheten hittat min väg och uttryck. Det praktiska och funktionella vardags-porslinet intresserar mig mycket. Jag producerar en hel del bruksgods, men även lekfullt framtagna figuriner och objekt.

Grafiska mönster inspirerade av 50-talet och framåt har varit något som jag arbetat med och
utforskat under flera år. Byrackamuggen med sina lite naiva hundfigurer är min äldsta produkt som
får leva kvar och utvecklas med nya motiv efter behov och önskemål.

I work as a ceramicist and designer on a daily basis. I am also a trained interior architect and with that experience have found my path and expression. The practical and functional everyday porcelain interests me a lot. I produce a lot of household goods, but also playfully produced figurines and objects.

Graphic designs inspired by the 50’s and onwards have been something that I have worked with and explored over several years. The mongrel mug with its somewhat naive dog figures is my oldest product which lives on and develops with new motifs according to needs and wishes.

Ich arbeite als Keramikerin und Designerin. Ich bin auch ausgebildete Innenarchitektin und habe aus den Erfahrungen heraus meinen eigen Weg und Ausdruck gefunden. Das praktische und funktionelle Alltagsporzellan interessiert mich sehr. Ich produziere einen recht großen Teil Gebrauchskeramik aber auch spielerische Figuren und Objekte. 

Graphische Muster inspiriert von den 50-igern und später sind etwas womit ich gearbeitet und viele Jahre untersucht habe. Byrackamuggen (Dorf-Hund-Tasse) mit seinen etwas naiven Hundefiguren ist mein ältestes Produkt das weiterlebt und sich weiterentwickelt je nach Bedarf und Wunsch. 

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.