Bli medlem i Lerverk ett konsthantverkskooperativ

Lerverk driver Butik och Galleri som en ekonomisk förening och vars huvudsyfte är att visa och sälja konsthantverk av hög kvalitet, medlemmarnas egentillverkade produkter inom glas, keramik och smyckekonst, samt verka för att synliggöra individerna bakom produkterna.
Lerverk har en vald styrelse samt stadgar för föreningens verksamhet.

Prova på
  • Du har möjlighet att prova på medlemskap under 9 månader och därefter kan du söka fast medlemskap
  • Besked lämnas senast en månad efter ansökan
Medlemmarna delar på allt arbete vilket innebär
  • Service i butiken. Antal dagar varierar. Kontakta Lerverk för detaljer
  • Ta aktiv del i någon av våra grupper – info/marknad, utställning, ekonomi m.fl.
  • Hyreskostnad/månad 300kr och 25 % provision (f.n.)
Gästmedlem
  • I mån av plats bjuder vi in gästmedlemmar.
  • Gästmedlem betalar 45 % provision inklusive moms samt 300kr/månad
  • Gästmedlem har inga åtaganden i föreningen, alternativt åtagande efter överenskommelse
Ansökan skickas digitalt
  • Ange utbildning eller annan erfarenhet som kan jämställas med sådan samt en kort motivering till varför du vill bli medlem
  • Bifoga bilder, digitalt eller papperskopior/post, på ett antal alster som väl beskriver ditt arbete det senaste året

Kontakta oss gärna för mer information!

info@lerverk.se
031-13 13 49

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.