Bevan Taka

b. 1971
Whangarei,
New Zealand.

Bevan Taka är född och uppvuxen i Whangarei,
Nya Zeeland, där han också utbildade sig till glasblåsare. Sedan dess har han blåst glas i drygt 25 år, både som blåsare åt andra konstnärer och med eget arbete. Sedan drygt 15 år i Sverige, med Varberg som bas. Hans arbeten är väl representerade i glas- och konstsamlingar i Nya Zeeland. Han har ställt ut flitigt i både Nya Zeeland och i Sverige. Bevans glas visas och är till försäljning på Glasets Hus i Limmared, Glasverk Varberg och Lerverk Göteborg. Han har bl a blivit inköpt av Röhsska Muséet i Göteborg

Bevan Taka är maorier och detta avspeglar sig i de glasarbeten han gör, han inspireras bl a av Whakairo (maoriskt träsnide), Ta Moko (tatueringar) och kowhaiwhai mönster, vilka inehåller en variation av spiralmotiv (koru) som härstammar från maorisk stamkultur. Det maoriska arvet är hans främsta inspirationskälla, men han har också tagit intryck av både italienska och svenska glastekniker. Graaltekniken som utvecklats här i Sverige finner han särskilt intressant.

b. 1971

Whangarei,

New Zealand.

Bevan Taka was born and raised in Whangarei, New Zealand, where he also trained as a glassblower. Since then, he has been blowing glass for over 25 years, both as a blower for other artists and with his own work. Now just over 15 years in Sweden, with Varberg as his base. His work is well represented in glass and art collections in New Zealand. He has exhibited extensively in both New Zealand and Sweden. Bevan’s glass is displayed and for sale at Glasets Hus in Limmared, Glasverk Varberg and Lerverk Gothenburg. His work has been purchased by other places including the Röhsska Museum in Gothenburg

Bevan Taka is Māori and this is reflected in the glass works he makes. He is inspired by, among other things, Whakairo (Māori woodcarving), Ta Moko (tattoos) and kowhaiwhai patterns, which contain a variety of spiral motifs (koru) that originate from Māori tribal culture. The Māori heritage is his main source of inspiration, but he has also been influenced by Italian and Swedish glass techniques. He finds the Grail technique developed here in Sweden particularly interesting.

Kontakt

46(0)768-614893
info@bevantaka.com

Instagram: @bevan_taka
bevantaka.com

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.