Åsa Berndtsson

Keramiker. Utbildad vid HDK Göteborgs universitet.

Verkstad i Onsala med egen tillverkning av bruks- och konstföremål. Egna tolkningar av välkända föremål som skålar, lampor eller gatstenar. Kombinerar gärna porslin eller stengods med andra material som betong eller ull.

Ceramicist. Educated at HDK Gothenburg University.

Workshop in Onsala with own production of utility and art objects. I interpretate well-known objects such as bowls, lamps or paving stones. I like to combine porcelain or stoneware with other materials such as concrete or wool.

Keramikerin. Ausbildung an der Hochschule der Künste an der Göteborger Universität, Schweden.

Werkstatt in Onsala, Schweden, mit eigener Herstellung von Gebrauchs- und Kunstgegenständen. Eigene Interpretationen wohlbekannter Gegenstände wie Schalen, Lampen oder Straßensteinen. Kombiniert gerne Porzellan oder Steingut mit anderen Materialien wie Beton oder Wolle. 

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.