Anna Hulth & Erik Torstensson

Allt Däremellan

Det textila materialet sammanfogas, vävs och hängs i lager. Trådarna har bearbetas med handens hjälp. Långsamt har kroppen följt det taktila, lämnat efter sig hemliga spår. “Allt Däremellan” är ett samarbete mellan Erik Torstensson och Anna Hulth där textilens mellanrum får ta plats. Där narrativ föds.

Anna Hulths arbete är ett långsamt närmande in i det okända. Anna använder den analoga fotografiska processen som en utgångspunkt. Där känslotillstånd som är svåra att uttrycka får ta plats. Textilens materialitet är en viktig beståndsdel för Annas arbete, den ger ett djupare lager av känslotillståndet.

Erik Torstensson placerar sin konstnärliga praktik mellan begreppen upprepning och upplösning. För tillfället återväver han mönster, historiska textiler och bilder i nya versioner, som ett slags covers. I mötet mellan det historiska och samtida skapas ett glapp och ett avstånd som betraktaren själv kan fylla.

Vernissage
Lördag 17 april kl 12-16

Utställningsperiod
17 april – 9 maj 2021

Mer info

annahulth.com
Instagram: annahulth

manofwool.com
Instagram: man_of_wool

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.