Anna Gärberg

Jag är en mångsidig o nyfiken konstnär född i Västerås och utbildad i Göteborg o England. Utmaningar inspirerar mig och jag utforskar gärna okända områden, både när det gäller material och idéer.

 För några år sedan upptäckte jag keramiken och jobbar nu nästan enbart med skulptur. Det är spännande att utforska materialets gränser o möjligheter, t.ex.  genom olika typer av rök- och vedbränningar och experiment med oxider och glasyrer.  

Under de senaste åren har djuren fått ta allt större plats, bl.a.genom hästar och  ”Betraktare” – djurskulpturer som jag tänker gestaltar djurens undran över oss människor.
Gatuhundar och andra utsatta djur är också återkommande motiv. 

 Jag undervisar både som frilans och som anställd på Hjo konstskola.  Övrig  tid spenderas i min ateljé på Göstas gård i centrala Hjo.

I am a versatile and curious artist born in Västerås and educated in Gothenburg and England. Challenges inspire me and I like to explore unknown areas, both in terms of materials and ideas.

 A few years ago I discovered ceramics and now work almost exclusively with clay sculpture. It is exciting to explore the limits and possibilities of the material, for example through different types of smoke and wood firing and experiments with oxides and glazes.

In recent years, animals have taken an increasingly large place, for example through horses and ”Watchers” – animal sculptures that I think represent the animals’ wonder at us humans.

Street dogs and other vulnerable animals are also recurring motifs.

 I teach both as a freelancer and as an employee at Hjo art school. The rest of my time is spent in my studio at Gösta’s farm in central Hjo.

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.