Anna Flogård

Maskinestetik. En nyfikenhet på tekniska konstruktioner. Hur fungerar det och varför, kan den användas på ett annat sätt. Skruvar, muttrar och synliga ihopsättningar – form och funktion är spännande. Ädelstenar och pärlor – färg, form och olika storlekar, många tillsammans som att måla. 

Skissar ofta direkt i materialet mest silver och guld, handen tänker fint under arbetets gång. Skapar både mindre serier och unika smycken. 

Glädjen i att kunna bygga idéer så de blir synliga och på riktigt! 

Historien bakom ”Volvopackning” Volvon trasig beställer ny turbo, hämtar turbon i låda, får packningarna i handen, de likar Musse Pigg – en cirkel med två små öron. Intressant form undrar om det går att infatta en sten sådär? Åker genast hem och börjar löda ihop konstruktionen, jättekrångligt och pyttelitet. Visar stolt upp dagens produktion av fyra små ringar med åtta pyttesmå öglor på. Och jo den funkar jättebra som infattning! 

Machine aesthetics. A curiosity about technical constructions. How it works and why, can it be used in another way. Screws, nuts and visible joints – form and function are exciting. Gems and pearls – color, shape and different sizes, many together like painting.

I often sketch directly in the material, mostly silver and gold, and the hand thinks well during the work. I create both smaller series and unique jewellery.

The joy of being able to build ideas so that they become visible and real!

The story behind ”Volvopacking” The broken Volvo orders a new turbo, collects the turbo in a box, gets the gaskets in hand, they look like Mickey Mouse – a circle with two small ears. Interesting shape, wondering if it is possible to fit a stone like that? Immediately I go home and start soldering the construction together, very complicated and small. I proudly display today’s production of four small rings with tiny loops on them. And yes, it works great as a frame!

Maschinen-Ästhetik. Eine Neugierde für technische Konstruktionen. Wie funktioniert sie und warum? Kann sie auf eine andere Art verwendet werden? Schrauben, Muttern und sichtbare Zusammenfügungen – Form und Funktion sind spannend. Edelsteine und Perlen – Farbe, Form und verschiedene Größen, viele zusammen wie beim Malen. 

Ich skizziere oft direkt mit dem Material, meist Silber und Gold. Die Hand begreift gut was zu tun ist während des Verlaufs der Arbeit. Ich erstelle sowohl kleinere Serien als auch einzigartige Werkstücke. 

Die Freude, Ideen bauen zu können, so dass sie sichtbar, greifbar und wirklich sind, ist groß. 

Die Geschichte der „Volvo-Dichtung“: Der Volvo ist kaputt und ich bestelle eine neue Turbodichtung, hole die Turbodichtung im Karton ab und bekomme die Dichtung in der Hände. Sie ähnelt Mickey Mouse – ein Kreis mit zwei kleinen Ohren. Interessante Form. Ich frage mich nur, ob es geht, einen Edelstein so einzufassen? Ich fahre direkt nach Hause und fange an eine Konstruktion zusammen zu löten, hochkompliziert und superklein. Ich zeige stolz die Produktion des Tages von vier kleinen Ringen mit acht superkleinen Schlaufen dran. Und ja, die Turbodichtung funktioniert als Fassung für Edelsteine!

Kontakt

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.