Smeder Not Quite

I hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum, Not Quite. Här har konstnärer och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder i det gamla bruket.

Not Quite är en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare. På det gamla pappersbruket har det skapats förutsättningar för all sorts kreativt arbete och utställningsytor, café och butik där alla kan ta del av den sjudande kreativiteten i den Dalsländska skogen. Not Quite har på kort tid gjort sig känt som ett av de främsta besöksmålen i regionen.

LERVERK har bjudit in Not Quite Smeder som gäster och just nu är Miklós Fözö, Jessica Fleetwood och Ulrika Aneer representerade på Lerverk.

Jessica Fleetwood

Konstnär, Feminist-smed, skulptör, kulturskola-lärare 

Min smedja finns i Fengersfors. Jag är en av grundarna till konstnärsföreningen Not Quite. I Mitt konstnärsskap skildrar jag gärna kvinnors historia och nutid. Min starka ledstjärna är jämlikhet, systerskap, inkludering och lika villkor och rättigheter för alla människor. Jag skissar i kol och sedan förstorar jag och översätter bilderna i smide och brons eller så plasmaskär jag i plåt med feministiska övertoner. I mina smidda kvinnobröst speglar jag #metoo-rörelsen.

Jag har ställt ut bl. a. i New York, London, Stockholm, Helsingfors, Ryssland och Förenade Arabemiraten. 

 

In the heart of the charming working town of Fengersfors in northern Dalsland, the realisation of a living cultural center, Not Quite, has been in existance since 2002. Here, artists and craftsmen of various kinds have their studios and workshops in the old mill.

Not Quite is a place and a network for artists, craftspeople and designers. At the old paper mill, conditions have been created for all kinds of creative work and exhibition spaces, café and shop where everyone can share in the simmering creativity in the Dalsland forest. Not Quite has in a short time made itself known as one of the main tourist destinations in the region.

LERVERK has invited Not Quite Smeder as guests and right now Miklós Fözö, Jessica Fleetwood and Ulrika Aneer are represented at Lerverk.

Jessica Fleetwood

Artist, Feminist blacksmith, sculptor, cultural schoolteacher

My forge is in Fengersfors. I am one of the founders of the artists’ association Not Quite. In My artistry, I like to depict the history and present day of women. My strong guiding light is equality, sisterhood, inclusion and equal conditions and rights for all people. I sketch in charcoal and then enlarge and translate the images into wrought iron and bronze or I plasma cut sheet metal with feminist overtones. In my forged female breasts, I reflect the #metoo movement.

I have exhibited in many places including New York, London, Stockholm, Helsinki, Russia and the United Arab Emirates.

Im Herzen von Fengersfors im nördlichen Dalsland von Schweden gelegenen Ortes, der einer der selten gewordenen kleinskaligen Industrieorte ist, wird seit 2002 die Verwirklichung eines lebendigen Kulturzentrums mit dem Namen Not Quite betrieben. Hier haben Künstler und Handwerker der verschiedensten Sorte ihre Ateliers und Werkstätten im alten Papierwerk. 

Not Quite ist ein Platz und ein Netzwerk für Künstler, Handwerker und Formgeber. In dem alten Papier- und Massewerk sind Voraussetzungen aller Arten kreativer Arbeit geschaffen worden. Ausstellungsflächen, Café und Butike, wo alle an der brodelnden Kreativität im dalsländischem Wald  teilhaben können, sind geschaffen worden. Not Quite hat sich in kürzester Zeit als eines der bedeutendsten Besucherziele in der Region bekannt gemacht. 

LERVERK  hat die Schiede von Not Quite als Gäste eingelanden. Als erste sind gerade Miklós Fözö, Jessica Fleetwood und Ulrika Aneer repräsentiert.

Jessica Fleetwood

Künstlerin, Feminist-Schmiedin, Skulptur-Künstlerin, Kulturschulen-Lehrerin

Meine Schmiede ist bei Not Quite in Fengersfors, Region Dalsland, Schweden gelegen. Ich bin eine der Gründer(-innen) der Kunstvereinigung Not Quite. In meiner Künstlerschaft schildere ich gerne die Geschichte und die Gegenwart der Frauen. Meine starken Leitsterne sind Gleichwertigkeit, Schwesternschaft, Aufnahme in die Gemeinschaft  (Integrierung) und gleiche Voraussetzungen und Rechte für alle Menschen. Ich skizziere mit Kohle und vergrößere danach und übersetze die Bilder in der Schmiede und in Bronze oder ich nehme den Plasmaschneider für das Metallblech, alles mit feministischen Obertönen. In der geschmiedeten Frauenbrust spiegele ich die #metoo-Bewegung.

Ich habe u. a. in New York, London, Stockholm, Helsingfors, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgestellt. 

Kontakt

Instagram: @notquitefengersfors

Miklós Fözö
Mail: fozo@notquite.se

Jessic Fleetwood
Mail: fleetwood@notquite.se
Instagram: @feministsmeden
Facebook: Jessica Fleetwood Exclusive Art
www.jessicafleetwood.com
CV

Ulrika Aneer
Mail: aneer@notquite.se
www.ulrikaaneer.se

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.