Gertie Larsson

Keramiker. Utbildad vid HDK Göteborgs universitet.

Dekoren på min keramik är unik men den återkommande är trollsländan. Jag bränner min keramik  (lergods ) högbränt 1170 grader för att få ett hållbart gods och att färgerna får en vacker lyster . Min keramik går att diska i diskmaskin.

Mitt arbetsmaterial är lergodslera (högbränt) som dekoreras med engobe (vit pulverlera uppslammad med vatten, infärgad med oxider eller färgkroppar) som sedan glaseras med en transparent glasyr.

Jag har valt att bränna godset i hög temperatur för att åstadkomma ett större djup i färgerna samt ett mer hållbart gods

Jag ser mig som en vandrare där mina stunder i naturen och vid havet ger mig den stillhet och inspiration som aldrig upphör att överraska mig.

Nyfikenheten erbjuder hela tiden nya infallsvinklar i mitt skapande, där bejakandet av det strama – men också det romantiska – i form och dekor är ständigt närvarande.

Drejningen ligger mig varmast om hjärtat. Vid drejskivan glömmer jag både tid och rum

Ceramicist. Educated at HDK Gothenburg University.

The decor on my ceramics are unique, but the recurring one is the dragonfly. I fire my ceramics (earthenware) high-fired at 1170 degrees to get a durable ware and for the colors to have a beautiful luster. My ceramics are dishwasher safe.

My working material is earthenware clay (high-fired) which is decorated with engobe (white powdered clay slurried with water, colored with oxides or stains) which is then glazed with a transparent glaze.

I have chosen to fire at a high temperature to achieve greater depth in the colors and to be more durable

I see myself as a rambler where my moments in nature and by the sea give me the stillness and inspiration that never ceases to surprise me.

Curiosity constantly offers new angles in my creation, where the affirmation of the austere, but also the romantic, in form and decor is constantly present.

Throwing on the potters wheel is dearest to my heart. At the wheel, I forget both time and space.

Kontakt

0709-720859
larsson.gertie@gmail.com

Instagram: @gertieengobe

CV

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.