Bernt Törner

Keramiker.

Bernt Törner är keramiker och tecknare. Redan som 17-åring började han på Anders
Beckmans skola för reklam och grafisk formgivning. Efter tre år hos Anders Beckman fick
Bernt anställning hos Bonniers bokförlag som illustratör och bokformgivare. Där stannade
han i sju år.

1972 övergav han Stockholm för Småland. Han genomgick åren 1975-76 utbildning till
keramiker på Capellagården.

Därefter har keramiken allt mer dominerat produktionen, men tecknandet och målandet finns
hela tiden med. Det är ett nödvändigt komplement, det är där idéerna växer fram.

Bernt har deltagit i ett 50-tal utställningar på muséer och gallerier, därav ett flertal
separatutställningar.

Bernts keramik tar avstamp i grekisk mytologi med inspiration utifrån berättelser om Ikaros,
Pegasus och Dionysos följe mm.

Ceramicist.

Bernt Törner is a ceramist and cartoonist. As a 17-year-old, he started at Anders

Beckman’s school for advertising and graphic design. After three years with Anders Beckman, Bernt started working at Bonnier’s book publishing house as an illustrator and book designer. There he stayed for seven years.

In 1972 he abandoned Stockholm for Småland. In the years 1975-76, he trained as a

ceramicist at Capellagården.

Ceramics increasingly dominate his production, but drawing and painting are still present all the time. It is a necessary complement, it is where the ideas grow.

Bernt has participated in around 50 exhibitions at museums and galleries, including several solo exhibitions.

Bernt’s ceramics are rooted in Greek mythology with inspiration based on stories about Ikaros, Pegasus and Dionysus etc.

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.